Pracownik nie może przystąpić do wykonywania obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, jeśli nie ukończył szkolenia dotyczącego zasad bez...