Trudno byłoby zliczyć wszystkie prezentacje świata, których autorzy naprawdę napracowali się nad treścią, dotarły do wielu interesujących źródeł, ubrały to wszystko w piękne słowa i wnioski, a później